Ogólne Warunki i Postanowienia

Niniejsze Warunki dotyczą voucherów zakupionych online. Odniesienia poniżej do „voucherów” oznaczają wszystkie ich typy, w tym vouchery gotówkowe:

  1. Zakupując voucher w Internecie, kupujący i odbiorca zgadzają się na warunki i postanowienia ich zakupu i na warunki i postanowienia procesu rezerwacji, tam gdzie ma zastosowanie ich wykorzystanie
  2. Vouchery mogą być wykorzystane wpisując kod vouchera podczas procesu rezerwacji lub bezpośrednio w hotelu prezentując go podczas wymeldowania. Vouchery mogą być wykorzystane tylko na przyjazdy 14 dni po zakupie .
  3. Jeżeli wartość rezerwacji przekracza wartość vouchera, pozostała kwota musi zostać uregulowana w hotelu.
  4. Zbieranie danych i ich wykorzystanie podlega polityce prywatności hotelu i dostawcy systemu zakupu voucherów. W szczególności, dane są zbierane tylko w celu dokonania lub wspomagania czynności, mianowicie zakupu vouchera lub procesu rezerwacji.
  5. Obiekt noclegowy lub dostawca zakupu vouchera (i) nie jest odpowiedzialny za zagubione lub przywłaszczone kody voucherów; (ii) rezerwuje prawo odmowy wykorzystania vouchera i wymagania innej formy zapłaty jeżeli voucher został zdobyty lub wykorzystany drogą oszustwa; (iii) nie podają gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w stosunku do voucherów, włączając, bez ograniczeń, żadnej wyrażonej lub domniemanej gwarancji pokupności lub przydatności w danym celu. W przypadku kiedy voucher nie działa, jedynym wyjściem i naszą jedyną odpowiedzialnością będzie wymiana takiego vouchera na właściwy o niewykorzystanej wartości nominalnej.
  6. Kupony i niewykorzystane salda kuponów wygasają po upływie jednego roku (pięć lat tylko w hotelach w Irlandii) od daty wydania oryginalnego kuponu, jeśli jest to wymagane przez prawo.
  7. Vouchery nie mogą być wykorzystane przed upływem 7 dni po dacie zakupu. To wymaganie daje wystarczający okres powiadomienia hotelu o nielegalnych transakcjach internetowych.